Fremtidens aktivhus

Et konsept som har begynt å gjøre sitt inntog i den norske byggverdenen er aktivhus. En ting som har vært en stor utfordring over hele verden, er å finne ut av hvordan en moderne livsstil kan gå hånd i hånd med dagens store fokus på et bærekraftig miljø. Det er selskapet Aktivhus AS som står bak dette konseptet som har som mål å bygge miljøvennlige hus med et godt inneklima. For å oppnå dette er det et spesielt stort fokus på å bruke inneklima-vennlige og miljøvennlige materialer, og her brukes det i hovedsak tre. Husene tar i bruk bioenergi og solcellepaneler.

  • Bærekraftig
  • Fokus på miljø
  • Inneklimavennlig

Inneklima og ventilasjon

Ofte går ønsket om å redusere energiforbruket i et hus på bekostning av inneklimaet, og dette vil et aktivhus gjøre noe med. Her er et sunt og godt inneklima i fokus, og en rekke tiltak er tatt i bruk for å sikre dette. I konstruksjonen benyttes bare rent tre, både når det kommer til kledninger, gulv og innredninger. Det benyttes en såkalt diffusjonsåpen konstruksjon som innebærer at treets naturlige egenskaper regulerer luftfuktigheten. I tillegg styres takvinduene elektronisk der en sensor måler faktorer som temperatur og fuktighet, og åpner og lukker vinduene basert på disse dataene. Det benyttes også enkle veggventiler rundt om i huset.

  • Rent treverk
  • Sensorer styrer vinduer
  • Veggventiler

Dagslys

Aktivhus har et stort fokus på et sunt innemiljø, i tillegg til et redusert strømforbruk. For å redusere behovet for elektrisk belysning, er det satt inn store vinduer på strategiske plasser. Det er stor grunn til å tro at dette har helsefremmede virkninger, tenk bare på å kunne spise frokost mens solskinnet trenger inn fra alle husets vinduer. Det er også et stort pluss at du får et mindre behov for å slå på lamper, og på den måten får et mindre strømforbruk. Flere av vinduene er plassert i taket, noe som gjør at du kan titte rett opp på stjernehimmelen om kvelden.

Materialer i byggeprosessen

I enhver byggeprosess blir det benyttet en rekke materialer som bidrar til et energivennlig hus. Ytterveggene har et reisverk som er betydelig tykkere enn det som er vanlig, og som isolasjon er det brukt Glava mineralull. Dette er et materiale som har veldig lav radonutstråling, og er meget dimensjonsstabilt. Husene er utstyrt med to ildsteder, og her er det benyttet små ovner for å spare plass. Alle ovnene er rentbrennende og brukervennlige, og du vil spare mye strøm ved å bruke ovnene hyppig om vinteren. Huset har også et varmegjenvinningssystem som gjenvinner mer enn 80 prosent av avtrekksluften.

Utvendig stil

Trepanelet som brukes til husets ytterside er mørkt, gjerne helt svart. En av hovedgrunnene til dette er at mørk farge absorberer solenergi, og det igjen gir et mindre behov for elektrisk oppvarming av vann. Denne typen trepanel er mye brukt i Norge, og er billig å få tak i. Det betyr at det er å få tak i hos lokale tømrere, noe som bidrar til lokalmiljø og bærekraft. Rundt en stor del av huset er det bygget et gjerde hvor du kan stelle med en stor hage, og denne er utformet slik at du du slipper å se rett på naboens hus når du kikker ut av vinduene.

Miljø

Det er som nevnt et stort fokus på å bruke lokale leverandører, og dette har mange fordeler. Transporttiden mellom leverandør og byggeplass blir forkortet, og ved å velge et aktivhus vil du derfor være med å så inn i lokalt næringsliv. Det blir også benyttet lokal arbeidskraft, noe som er med på å skape nye oppdrag for lokale leverandører. Aktivhus er stadig under utvikling, og etter hvert som nye hus bygges vil det dukke opp enda flere smarte og bærekraftige løsninger. Bakmennene til Aktivhus mener at de forbereder Norge og byggebransjen på fremtiden, og det tviler vi absolutt ikke på.