Kildesortering – dette må du vite

Kildesortering og resirkulering blir stadig viktigere ettersom befolkningen øker, noe som igjen betyr økt forbruk av produkter med emballasje. Metall fra gruver, plast fra olje og papp/papir fra trevirke er i ulik grad belastende for naturen. Dersom avfallet blir kildesortert og resirkulert, vil behovet for uttak av råvarer fra naturen minke og energien som kreves ved resirkulering er betydelig lavere enn fremstilling av nye råvarer. Det som er viktig ved kildesortering, er å sørge for at produktet er rent for andre produkter, som oftest fra mat eller andre materialer i emballasjen. Om det kreves for mye energi å rengjøre emballasjen, er det best å sortere det som restavfall.

  • Plastemballasje
  • Glass og metall
  • Papp og papir
  • Matavfall
  • Gjenvinningsstasjoner

Glass og metall

Glass og metall er noe av det mest lønnsomme å gjenvinne, og derfor ekstra viktig å kildesortere. Både glass og metall kan smeltes om igjen og om igjen, uten at det går utover kvaliteten. Aluminium som ble utvunnet på slutten av 1800-tallet kan fremdeles være i bruk den dag i dag, takket være at vi er flinke til å resirkulere metallet. Glassemballasje som leveres til gjenvinning er kun produkter det har vært mat, drikke eller andre husholdningsprodukter i. Andre produkter av glass skal ikke leveres sammen med dette, fordi disse kan ha en annen sammensetning og vil ødelegge for gjenvinningen. Ting som ikke skal leveres som glassemballasje er:

  • Drikkeglass
  • Speil/vindusglass
  • Ildfaste former
  • Porselen/keramikk
  • Krystall

Plastemballasje

Plastemballasje er blitt mye diskutert i den nyere tid. Plast er på den ene siden et svært nyttig materiale som blant annet beskytter og forlenger holdbarhet på matvarer. Dette er svært viktig i et miljøperspektiv, da dette reduserer matsvinn. På den annen side så er det også en svært skadelig miljøsynder og den dukker stadig opp (i stadig større mengder) i naturen og i kroppen til dyr. De fleste husker hvalen som strandet på Sotra med 30 plastposer i magen. Plast har et stort potensiale for gjenvinning, men den må være ren og av god nok kvalitet. Kapasiteten for gjenvinning i Europa er sprengt, men bygges fortløpende ut.

Papp og papir

Når vi kildesorterer papp og papir så er vi med på å begrense hugging av trær. Det kan ta opp mot 100 år fra et frø er sådd, til treet blir stort nok til at det kan hugges og lages om til nye papp- og papirprodukter. Det er derfor langt mer effektivt å bruke gjenvunnet papp og papir der det er mulig. For eksempel kan det produseres syv notatblokker av ti aviser. Det aller meste av papp og papir kan gjenvinnes, som aviser, pocketbøker, kartong ukeblader. Bøker med perm og svært tilgriset og våt papp kan derimot ikke leveres til gjenvinning.

Matavfall

Matavfall kan enten kildesorteres og sendes bort med de andre dunkene du måtte ha hjemme, eller den kan bli til næringsrik kompost ved hjelp av hjemmekompostering. Dersom du velger å sende bort matavfallet, er det noen ting det er viktig å huske på. Selv om det er organisk materiale, betyr ikke dette nødvendigvis at det skal sammen med matavfallet. Grener, kvister og annet hageavfall må leveres til gjenvinningsstasjon. Dersom du har mat som er fordervet og du ikke ønsker å ta den ut av emballasjen, skal den i restavfall. Komposterbare produkter er beregnet for kompostering hjemme og kan skape vansker ved gjenvinningsstasjonen.

Gjenvinningsstasjoner

Det finnes rikelig med gjenvinningsstasjoner rundt omkring i Norge. Dette er steder som du kan kildesorter de tingene som ikke kan eller bør leveres i dunkene hjemme, helt gratis! For det første kan det være ting og klær til gjenbruk, som ikke trenger resirkulering i det hele tatt. Andre ting som er viktig å levere til gjenvinningsstasjoner er farlig avfall som oljer, maling og liknende som inneholder miljøgifter. Det samme gjelder elektroavfall som batterier, lyspærer og andre små og store elektriske artikler. Det finnes også avfall som ikke skal på gjenvinningsstasjoner, for eksempel ammunisjon/eksplosiver. Sistnevnte gis til politiet, mens medisiner skal til apoteket. For mer informasjon, se Sortere.no.