Naturlige og bærekraftige materialer til hus

Bærekraftige materialer som brukes til hus omfatter blant annet naturlige materialer som stein, tre, jord og bambus. Dette er materialer som hindrer sløsing med ressurser som ikke er fornybare. Disse naturlige materialene føyer seg godt inn i naturens kretsløp og ødelegger ikke omgivelsene våre. Industrielle materialer bruker mye energi når de foredles eller utvinnes. De naturlige materialene forbruker nesten ingen energi i det hele tatt. De skaper også et bedre miljø når vi bygger hus, i motsetning til kjemiske og industrielle produkter som brukes i byggebransjen. Disse kjemiske materialene er en trussel for ozonlaget og lager giftige gasser som forurenser.

  • Naturlige materialer til bygging av hus
  • Stein, jord, tre og bambus forbruker lite energi og forurenser ikke

Naturlige byggematerialer gjenskaper balanse i naturen

Naturlige materialer til bygging av hus er rimeligere når de brukes lokalt. På 1900-tallet ble det eksperimentert mye asbest. Materialer som inneholder asbestsement er ansvarlig for sykdom og død over hele veden. En annen kilde til alvorlige helseproblemer er bly som blir brukt i husmaling og vanntilførsel. I motsetning til disse giftige stoffene er naturlige materialer rene og har nesten ingen innebygget energi. Det betyr at de egner seg til gjenbruk, og nedbrytes lett i naturen uten å ødelegge økosystemet. Naturlige materialer vil også hjelpe med å få tilbake en sunn balanse i naturen, og dermed styrke vårt velvære.

  • Asbest og bly bryter ned naturen og gjør oss syke
  • Naturlige byggemidler kan resirkuleres og skaper balanse

Jord er jordens mest naturlige byggemateriale

Jord er det mest selvskrevne og det vanligste naturlige materialet til bygging av hus. Jord kan brukes med halm eller stampjord. Disse materialene, inkludert soltørket jord, er forskjellig fra brent jord. For å forvandles til tegl trengs det et høyt energiforbruk som igjen avgir drivhusgasser. Jord er en ressurs som ligger rett under føttene våre klar til bruk uten behov for å bearbeides eller fraktes. Det er de dypere lagene av jord som egner seg til byggemateriale. I Skandinavia brukes disse ressursene til blant annet hustak. Jorden legges på hustak og fungerer også som et teppe for beplantning. Jord gir god isolasjon og er samstemt med naturen.

Stein som byggemateriale trenger en ny vår

Stein er et bærekraftig naturlig materiale som skyldes en rekke ting. For det første har stein lave energikostnader ettersom det ikke krever mye energi å skaffe råmaterialet. Det krever lite vedlikehold og behandling, og er dessuten ypperlig til gjenbruk. Stein trenger ikke resirkuleres fordi det ikke skaper noe avfall. Stein er et av de rimeligste byggematerialene som finnes. Av den grunn er det viktig å finne nye fornuftige og økonomiske bruksmåter som er arkitektonisk attraktivt. Det befinner seg en uendelig mengde stein i europeiske steinbrudd som bare venter på å bidra til samtidens arkitektur. Dette sterke, motstandsdyktige og naturlige materialet er både vakkert og anvendelig.

Bambus som bygningmateriale

Som bygningsmateriale er ikke bambus brukt så mye i Vesten ettersom tresorten vokser i tropisk miljø. Bambus kan nå en høyde på 30 meter og vokser raskt. Bambus er en type gress med en styrke som gjør det egnet til husbygging. I Asia blir det i tillegg bukt til å lage våpen, bygge broer og møbler. På 1900-tallet ble det til og med brukt i konstruksjonen av bygging av små fly og byggestillaser. I Kina blir det brukt som gulvmateriale og papir. I Europa studeres nå mulighetene for å bruke bambus i blant annet husbygging og arkitektur, og er i ferd med å vinne stor anerkjennelse.

Trevirke og nyskapende utvikling

Tre har blitt brukt til husbygging i tusenvis av år. Ingeniører og arkitekter over hele Europa jobber for å finne en mer kreativ og god måte å bruke trevirke på. Dette inkluderer også tresorter som ofte blir oversett som et mindreverdig materiale. Skandinavia er dekket med gigantiske skogsområder hvor ressursene kunne blitt brukt på en bedre måte. Treets renessanse er nå tydelig i boligbygging over hele Europa. Norge fokuserer forskningen primært på to områder; bærekraftig husbygging med massivtre og en avansert fornyelse av laftebygging. Trevirke blir stadig brukt på en mer kreativ måte, og interessen for å bygge med dette vakre materialet er økende.